มารู้จัก ประเพณีสงกรานต์กัน

 
มารู้จัก ประเพณีสงกรานต์กัน

สงกรานต์ เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยตระกูลภาษาไทแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึง การเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี หรือคือการเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวต่างประเทศเรียกว่า "สงครามน้ำ" สงกรานต์ตามคตินิยมโบราณ นิยมสรงน้ำพระและผู้เฒ่าผู้แก่ ตามหลักแล้วเทศกาลสงกรานต์ กำหนดตามการคำนวณทางโหราศาสตร์ โดยกำหนดให้ • วันแรกเป็นวันที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ ราศีเมษ เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ และ •วันสุดท้ายเป็นวันเปลี่ยน จุลศักราช และเริ่มใช้กาลโยคประจำปีใหม่ เรียกว่า วันเถลิงศก ทั้งหมดนี้คำนวณได้จากตำรามหาสุริยยาตร์ ปัจจุบันเหลื่อมอยู่ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน หรือ 14 - 16 เมษายน แต่ดูเหมือนปฏิทินในยุคนี้จะกำหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี ตัวอย่างเช่น พ.ศ. 2549 และ ปีนี้ วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันที่ 14 เมษายน แต่ปฏิทินกำหนดให้สงกรานต์เริ่มในวันที่ 13 เมษายน สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ คำว่าตรุษเป็นภาษาทมิฬ แปลว่าการสิ้นปี พิธีสงกรานต์ เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อไป ในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ • การใช้น้ำเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน • ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น • มีการขอพรจากผู้ใหญ่ การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ในชีวิตสมัยใหม่ของสังคมไทย เกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์ นับวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว ในพิธีเดิมมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข ปัจจุบันมีพัฒนาการและมีแนวโน้มว่า ได้มีการเสริมจนคลาดเคลื่อนบิดเบือนไป เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเที่ยวว่าเป็น ‘Water Festival’ เป็นภาพของการใช้น้ำเพื่อแสดงความหมายเพียงประเพณีการเล่นน้ำเมื่อ : 15 เม.ย. 50 8:15:38
ที่มา: http://variety.teenee.com
โดย : moonoi