พลิกนิดเดียว แล้วอยู่อย่างมีความสุข

 
พลิกนิดเดียว แล้วอยู่อย่างมีความสุข

พลิกนิดเดียว แล้วอยู่อย่างมีความสุข คนเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อยู่ที่ความคิดนิดเดียว พลิกนิดเดียวเราก็จะไม่เป็นทุกข์ พลิกนิดเดียวก็จะเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิ จากความคิดผิดเป็นความคิดถูก จากทางโลกมาสู่ทางธรรม พลิกนิดเดียวเราก็จะอยู่ได้อย่างไม่มีทุกข์ อยู่กับปัจจุบันได้อย่างสงบ ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ละขณะอย่างสมบูรณ์ การเจริญสติปัฏฐาน คือการอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ที่จะต้องดับ *** การเจริญสติปัฏฐาน หรือการเจริญสมาธิวิปัสสนา ก็เพื่อหัดเปลี่ยนจาก การอยู่อย่างมีทุกข์เป็นพื้นฐานมาเป็นการอยู่อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐาน เพียงแต่มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้เต็มที่ในขณะนั้นๆ ไม่อยู่กับอดีตบ้าง อนาคตบ้าง รับรู้และเสวยอารมณ์แต่ละขณะอย่างเต็มบริบูรณ์ เห็นความงดงามของปัจจุบัน อย่ามัวแต่อยู่กับอดีตและอนาคต ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะอย่างสิ้นเชิง มีความสุขเต็มอิ่มอยู่ในตัวทุกๆ ขณะ นี่คือการอยู่อย่างไร้ทุกข์ มีความสุขบริบูรณ์อยู่ในตัวตลอดเวลา อยู่ในภาวะไร้ทุกข์ตลอดเวลา และก็ไม่มีทุกข์จะต้องดับเมื่อ : 17 เม.ย. 50 12:26:11
ที่มา: http://variety.teenee.com/
โดย : moonoi