ท่อง "เยาวราช" เที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 
ท่อง "เยาวราช" เที่ยวเชิงวัฒนธรรม

"เยาวราช" หรือ "ไชน่าทาวน์" เป็นย่านที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ มาเป็นเวลาช้านาน และเป็นย่านเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญ สิ่งแรกที่นึกขึ้นได้เมื่อนึกถึงเยาวราช ไม่พ้นแหล่งรวมของกินหลากหลายชนิด ร้านรวงต่างๆ มากมาย แต่เมื่อเรามองให้ลึกลงไปแล้ว จะเห็นได้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนาที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน สถาปัตยกรรมต่างๆ ผ่านบรรยากาศที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวจีน-สยาม โครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนย่านเยาวราชและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เกิดจากความร่วมมือของ กรุงเทพมหานคร, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล และนักวิชาการจากชุมชนเยาวราช เพื่อจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยชุมชน นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าฯ กทม. เล่าถึงที่มาของโครงการนี้ว่า เส้นทางสายเยาวราช ถือว่าเป็นเส้นทางหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยเฉพาะชุมชนของชาวจีนโพ้นทะเล หรือพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดทั้งปี มีพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินในเทศกาลต่างๆ ถือว่ามีความสำคัญ และจากความร่วมมือกับพี่น้องประชาคมในพื้นที่เยาวราช และทีมงานวิจัยจากมหิดลลงพื้นที่สำรวจวิจัยตั้งแต่กันยายนปีที่แล้ว ผลจากการสำรวจจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทางกทม. ได้มีโอกาสผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้น ผู้ว่าฯกทม. กล่าวอีกว่า นี่อาจจะเป็นเส้นทางแรกที่ความสมบูรณ์ทั้งในเชิงการวิจัย การกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว ซึ่งในอนาคตอาจจะกำหนดสายเส้นทางรถรางท่องเที่ยวไชน่าทาวน์ เยาวราช และกำหนดจุดว่าควรจะจอดตรงไหน ขณะที่ประชาชนสามารถลงไปเดินเที่ยวในจุดที่จอดได้ เช่น ไปไหว้ศาลเจ้า, เยี่ยมชมวัด เป็นต้น ปัจจุบันบนเส้นทางถนนเจริญกรุงหน้าวัดอุภัยราชบำรุง ยังคงเหลือร่องรอยของรางรถรางในอดีต มีย่านเซียงกงที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีเป็นแหล่งขายอะไหล่เครื่องจักรกลเก่า ย่านของชาวฮกเกี้ยนที่มีประเพณีกินเจที่มีสืบทอดกันมานับ 100 ปี วัดปทุมคงคา หรือวัดสำเพ็ง วัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ศาลเจ้าแม่ทับทิม และร้านค้าเก่าแก่ที่ยังคงแฝงตัวอยู่ตามแนวตึกโบราณ ส่วนที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนโอเดียนเดิม ปัจจุบันเป็นเหมือนหลักชัยของย่านเยาวราช เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและประชาชน ในบริเวณนี้มีวัดไตรมิตรวิทยาราม มีพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ด้านหลังแนวตึกโบราณ แต่อีกไม่กี่เดือนเราคงไม่ได้เห็นภาพแบบนี้อีกแล้ว เพราะจะปรับทัศนียภาพที่บดบังวัดไตรมิตรฯ อยู่ เป็นที่น่าเสียดายไม่น้อยเหมือนกัน นอกจากนี้ เยาวราชเป็นย่านที่มีธุรกิจขายส่ง และขายปลีกสินค้าทุกชนิด รวมทั้งธุรกิจโรงแรม, ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, ร้านค้าทอง, เพชรพลอย ต่างๆ มากมาย เรายังคงสามารถพบเห็นตึกแถวโบราณ และยุคใหม่สลับกันไป ตึกยุคโบราณมีลักษณะเป็นตึกแถว 2 ชั้น มีหลังคากระเบื้องว่าว มีความเก่าแก่อย่างมาก สลับกับตึกยุคใหม่ที่มีลักษณะเป็นตึก 5-6 ชั้นขึ้นไป เป็นความแปลกตาแต่ก็กลมกลืนกันอย่างน่าประหลาด ด้านศาสนสถานต่างๆ ก็สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม สังเกตได้จากมีทั้งวัดไทย, วัดจีน, วัดญวน, มัสยิด และศาลเจ้าจีนกลุ่มต่างๆ เรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก พื้นที่ในย่านนี้ล้วนมีที่มาน่าสนใจ มีความหลากหลาย ผสานและกลมกลืนกันได้อย่างเหลือเชื่อ บอกเล่าถึงวิถีชีวิต ชาวจีนเสื่อผืนหมอนใบ เข้ามาทำการค้า ทำมาหากินสร้างฐานะ ความอุตสาหะในการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ หากใครได้ไปเที่ยวชม สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอดีตและปัจจุบันของความเป็นเยาวราชได้อย่างดีเมื่อ : 7 พ.ค. 50 8:50:17
ที่มา: http://hilight.kapook.com
โดย : moonoi