1 มิ.ย. - 30 ก.ย. ปิดอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

 
1 มิ.ย. - 30 ก.ย. ปิดอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

นายศุภชาติ วรรณวงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เปิดเผยว่าด้วยอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ระยะเวลา 8 เดือน และจะทำการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 30 กันยายน ระยะเวลา 4 เดือน ของทุกปี 

          เพื่อให้สภาพธรรมชาติบนยอดภูกระดึงได้พักฟื้นและปรับตัวเองตามธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนยอดภูกระดึงให้ยั่งยืน และเพื่อทำการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวในปีต่อไป ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศสนใจมาท่องเที่ยวจำนวนนับแสนคน

           นอกจากนี้ได้ย่างเข้าสู่ฤดูฝนการเดินทางขึ้นไปบนภูกระดึงมีบางแห่งที่สูงชันนักท่องเที่ยวอาจจะลื่นไหลได้รับอันตราย ประกอบในช่วงนี้จะมีสัตว์ป่าออกมาหากินหญ้าอ่อนที่กำลังแตกใบอ่อน โดยเฉพาะช้างป่านักท่องเที่ยวอาจจะได้รับอันตรายจากช้างป่าไล่ทำร้ายเอาได้


           สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวบนยอดภูกระดึงที่นักท่องเที่ยวสนใจขึ้นไปเที่ยวชม อาทิ ชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลภูเขาที่ผานกแอ่น ชมพระอาทิตย์ตกที่ผาหล่มสัก ที่เป็นหน้าผาขึ้นชื่อของภูกระดึง จุดที่มีความงามและแปลกตา คือ จุดที่มีแผ่นหินใหญ่ยื่นออกไปไปจากหน้าผามีต้นสนขึ้นขนานออกไปกับแผ่นหิน

           นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเที่ยวแล้ว ถ้าหากไม่ได้ไปชมและนั่งถ่ายรูปบนก้อนหินนี้แล้วก็เหมือนว่าไปไม่ถึงภูกระดึง และอีกจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจ คือ ผาหมากดูก บริเวณที่ชมพระอาทิตย์ตกอีกแห่งที่อยู่ไม่ไกลจากที่พักจนเกินไปนักที่มีความสวยงามไม่แพ้กัน

         
นอกจากนี้มีผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาแดง ผาจำศีล และยังมีน้ำตกที่งดงามอีกหลายแห่งให้ชม เช่น น้ำตกวังกวาง น้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกเพ็ญพบ เป็นต้น สำหรับการท่องเที่ยวที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา) และน้ำตกตาดฮ้องที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลย. 3 (นาน้อย) ยังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ จึงขอแจ้งมา ให้นักท่องเที่ยว และประชาชน ได้ทราบโดยทั่วกัน
เมื่อ : 2 มิ.ย. 50 9:48:07
ที่มา: http://hilight.kapook.com
โดย : porjai