งานประเพณี แห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2550

 
งานประเพณี แห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2550

ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม เลิศล้ำเทียนพรรษา ปวงประชาพอเพียงความอลังการของศิลปะแห่งศรัทธา ที่เชื่อมภูมิปัญญาศิลปะอีสานสู่สากล วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2550

       งานประเพณีแห่เทียนอุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเทศกาลเทียนพรรษานั้น นอกจากจะเป็นงานที่บ่งบอกถึงความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาของชาวอุบลฯ  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองต้นรากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของภาคอีสานแล้ว ยังเป็นงานที่แสดงออกถึงความรุ่งเรืองในด้านศิลปกรรมของสกุลช่างศิลป์เมืองอุบลฯ ที่มีการสั่งสมและสืบสานอย่างไม่ขาดสายอีกด้วย ช่างศิลป์เมืองอุบลฯ ที่มีมากมายหลายแขนง จะใช้โอกาสในงานบุญอันยิ่งใหญ่นี้ ทดสอบ ทดลอง และประลองฝีมือเชิงช่างผ่านต้นเทียนพรรษาอันวิจิตรงดงาม

          งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2550  จะเป็นโอกาสอันดีของผู้ไปเยือน ที่จะได้อิ่มบุญในเมืองศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งภาคอีสาน และอิ่มเอิบกับงานศิลปกรรมสกุลช่างเมืองอุบลฯ หลากหลายรูปแบบตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม

          กำหนดการกิจกรรม งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2550

  1. เยือนชุมชนประดิษฐ์ต้นเทียนชมรากฐานภูมิปัญญาของช่างเทียนเมืองอุบลฯ งานเริ่ม  1-28 กรกฎาคม  2550

   2.ชมมหกรรมศิลปกรรมอุบลราชธานี เริ่ม  1-30 กรกฎาคม 2550

  3.  งานแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ (International Wax Sculpture) ครั้งที่ 2 เริ่ม  14-31 กรกฎาคม  2550

  4. เยือนบ้านคำปุน เริ่ม 28 - 30 กรกฎาคม 2550

  5. ตระการตาเทียนพรรษารอบทุ่งศรีเมือง เริ่ม 29 กรกฎาคม 2550

  6. อลังการขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี เริ่ม 30 กรกฎาคม 2550เมื่อ : 27 มิ.ย. 50 21:43:00
ที่มา: http://hilight.kapook.com
โดย : porjai