1 ต.ค. เปิดการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

 
1 ต.ค. เปิดการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

1_270.jpg

 

1 ต.ค. เปิดการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เปิดเผยว่า ในปีการท่องเที่ยว 2551 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป โดยใน วันที่ 1 ตุลาคม 2550 อุทยานแห่งชาติภูกระดึงร่วมกับอำเภอภูกระดึง สถาบันการศึกษา องค์กรส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอภูกระดึง และราษฎรรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้กำหนดจัดงานพิธีเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ประจำปีการท่องเที่ยว 2551 พร้อมได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี โดยในการจัดงานครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดขบวนแห่เสลี่ยงของชุมชนรอบแนวเขตอุทยานฯ การประกวดวาดภาพ การประกวดร้องเพลงและการแสดงโปงลาง เป็นต้น นอกจากกิจกรรมที่กล่าวไปแล้วนั้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงยังได้จัดเตรียมรางวัลสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ที่เดินทางขึ้นไปพิชิตยอดเขาเป็นคนแรกในปีนี้ด้วย อีกทั้งขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวทุกท่านช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึง และโครงการมัดจำบรรจุภัณฑ์ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานในปีนี้ด้วย หากสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 โทร. 0 4287 1333เมื่อ : 28 ก.ย. 50 23:13:59
ที่มา: http://hilight.kapook.com
โดย : angel_za