ศาสตร์ของการมีความสุขด้วยตัวเอง

 
ศาสตร์ของการมีความสุขด้วยตัวเอง

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เป็นสุภาษิตที่มีมาแต่โบราณกาลแล้ว และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างผสมกลมกลืนมาในทุกยุคทุกสมัย เพราะในท้ายที่สุดแล้ว ในบางเรื่องก็คงจะไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเหลือได้นอกจากตนเอง ครับ..เราจะมาคุยกันถึงศาสตร์ของการบริการตนเองเพื่อให้เกิดความสุขตอบสนองต่อไฟปรารถนาทางเพศที่เกิดขึ้นเป็นปกติตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ยังไม่บรรลุโสดาบัน เป็นทางออกทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเมื่อเกิดมีสิ่งเร้าอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้น!!! คุณๆ ทราบไหมครับว่า กระบวนการตอบสนองทางเพศของคนเรานั้นเป็นอย่างไร... ถ้าไม่ทราบ ผมจะเล่าแจ้งแถลงไขให้ฟังเท่าที่ได้ร่ำเรียนมา ก่อนอื่นจะต้องมี "สิ่งเร้า" จากภายนอกมากระทบก่อน สิ่งเร้าดังกล่าวได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อย่างไรเล่าครับ พอสิ่งเร้ามากระทบกับ "ตัวรับ" ในร่างของมนุษย์แล้ว ก็จะเกิดการตอบสนองขึ้น ตัวรับของคนเราหรืออายตนะทั้งห้า ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง เมื่อตัวรับได้รับสิ่งเร้าแล้วก็จะส่งสัญญาณไปที่สมอง ให้ออกคำสั่งว่าจะตอบสนองอย่างไร ทีนี้การจะตอบสนองทางเพศของคนเรานั้น ต้องผ่านการกลั่นกรองของสมองว่าจะตอบสนองแบบไหน ไม่ใช่เจอปั๊บก็จัดการปุ๊บแบบนั้น อาจจะมีธุระต้องไปนอนในกรงขังหรือเจอลูกปืนได้ พอคนเราได้รับการกระตุ้นเร้าอารมณ์ทางเพศแล้ว การตอบสนองจะมีออกมาใน 3 รูปแบบ คือ เลิกคิดถึงเรื่องนั้นเสีย การตอบสนองก็จะหยุดไปเอง ช่วยเหลือตนเองหรือ MASTURBATION เพื่อไปให้ถึงจุดสุดยอด ป็นการตอบสนองต่ออารมณ์เพศขั้นพื้นฐานที่ปลอดภัยตามคำจำกัดความของปรมาจารย์ทางด้านเพศศาสตร์ในทุกสมัย มีเพศสัมพันธ์ แต่จะเป็นเพศสัมพันธ์แบบชายกับชาย ชายกับหญิง หญิงกับหญิง หรือไปมีเพศสัมพันธ์ในรูปแบบที่ผิดเพี้ยนไปจากคนปกติ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง คนเราจะแสดงออกในรูปแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าความยับยั้งชั่งใจที่บางคนอาจเรียกว่า "คุณธรรม" มีมากน้อยแค่ไหน มาพูดกันถึงสัญชาตญาณพื้นฐานในการตอบสนองต่อความต้องการทางเพศ โดยการช่วยเหลือตนเองกันดีกว่า เพราะคำตอบในเรื่องนี้เป็นคำตอบยอดฮิตที่ต้องการคำอธิบายอย่างละเอียด ก่อนอื่นขอแถลงคำประกาศสิทธิทางเพศ ซึ่งประกาศที่กรุงวาเลนเซีย ประเทศสเปน เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้วของสมาคมเพศศาสตร์นานาชาติเกี่ยวกับการ "ช่วยเหลือตนเอง" ว่า "บุคคลมีสิทธิที่จะกระทำต่อตนเองให้มีความสุขตอบสนองต่อความต้องการทางเพศตามธรรมชาติ ในปริมาณที่เหมาะสมที่จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ได้ทำให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยต้องเดือดร้อน" พูดง่ายๆ ก็คือว่า ถ้าคุณจะช่วยตัวเองแล้วก็อย่าหมกมุ่นทำมากจนเกินไปจนกลายเป็น "โรคติดมือ" เพราะอาจจะทำให้สุขภาพเสียไปได้ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น!! เหตุผลก็คือในแต่ละครั้งที่คุณจะทำการช่วยเหลือตนเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงที่อาจจะรักเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามก็ตามแต่ใจของคุณ คุณต้องใช้จินตนาการในการนึกถึงเรื่องราวที่ชวนวาบหวามใจโดยอาจมีภาพหรือเสียงประกอบจินตนาการดังกล่าวเป็นการใช้สมองคิด สมองของคนเรานั้นในการทำงานทุกอย่างรวมทั้งการใช้ความคิดด้วย ต้องการพลังงานสูงมากกว่าอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย ด้วยเหตุนี้ ในแต่ละครั้งที่คุณทำการช่วยเหลือตนเอง คุณก็ต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก... ถ้าสุขภาพคุณไม่ดี คุณก็จะอ่อนเพลีย! แต่สมาคมเพศศาสตร์นานาชาติออกมาแถลงชัดแจ้งแล้วว่า การช่วยเหลือตนเองเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติ ถ้ามีจำนวนการช่วยเหลือตนเองที่เหมาะสมแล้ว สามารถทำได้ทั้งในขณะที่เป็นคนโสด แต่งงานแล้ว หย่าร้าง เป็นม่าย และทำได้ในทุกผู้ทุกวัย ปรมาจารย์เพศศาสตร์ที่ชื่อว่า คินซีย์ ได้กล่าวถึงว่า การช่วยเหลือตนเองเป็นทางออกที่ปลอดภัยทางหนึ่งที่สามารถเลือกปฏิบัติได้เป็น "เซ็กซ์" ที่ปลอดภัย ท่านกล่าวต่ออีกว่า ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตนเองที่เรียกว่า MASTURBATION หรือเป็นการผลัดกันช่วยเหลือ ที่เรียกว่า MUTUAL MASTURBATION ซึ่งเป็นลักษณะที่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อไปให้ถึงดวงดาว ก็ถือว่า เป็น "เซ็กซ์" ที่ปลอดภัยในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งยังแถลงต่อไปด้วยว่า ในการที่มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ โดยอาจจะพูดถึงจินตนาการในทางการแสดงออกในเรื่องเซ็กซ์ต่อคนรัก โดยที่ไม่ได้กระทำจริงๆ แล้วในขณะที่พูดคุยกันนั้นก็บริการตนเองให้มีความสุขไปด้วย โดยอาศัยจินตนาการจากคำพูดและเสียงของคนรัก ก็ทำให้ยืดระยะเวลาในการจะมีเพศสัมพันธ์เต็มรูปแบบออกไปสำหรับหนุ่มสาวที่รอเวลาจะเป็นของกันและกันอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีในยุคก่อนด้วย การช่วยเหลือตนเองก็เช่นกัน ถ้ากระทำโดยวิธีการที่เหมาะสม ในปริมาณที่เหมาะสม ในสถานที่ที่เหมาะสมแล้ว ก็จะเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถกระทำได้โดยไม่ตะขิดตะขวงใจ อะไรก็ตามที่ "เหมาะสม" กับสถานการณ์และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติแล้ว ก็ไม่เป็นอันตราย จะทำสักสัปดาห์ละกี่ครั้งจึงจะดี? สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง วันละครั้ง หรือวันละ 3 ครั้ง!!! ผมไม่กล้าตอบหรอกครับว่าเท่าใดดี และก็ไม่มีตำราทางเพศศาสตร์ฉบับไหนตอบด้วย เพียงแต่อยากจะพูดถึงความถี่ของการตอบสนองทางเพศโดยเฉพาะของชายหนุ่มทั้งหลาย ซึ่งเล่ากันมานานแล้วและถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆ ว่า ตอนอายุก่อน 20 ปีก็ TID PC เป็นภาษาแพทย์ครับ แปลว่า สามเวลาหลังอาหาร - อายุ 20-30 ปี TRY WEEKLY ไปถึงดวงดาวสัปดาห์ละ 3 ครั้ง - อายุ 30-40 ปี TRY WEEKLY พยายามไปถึงดวงดาวให้ได้สัปดาห์ละครั้ง - อายุ 40-50 ปี TRY WEAKLY พยายามแล้วแต่น้องชายเป็นมะเขือเผาไป - อายุ 50-60 ปี TRY ANYTHING ลองใช้อะไรก็ได้ที่ช่วยให้น้องชายทำงาน - อายุ 60-70 ปี TRY EVERYTHING ลองทุกอย่างที่เขาบอกว่าช่วยได้ และเมื่ออายุ 70 ปีไปแล้ว ถ้ายังมีชีวิตอยู่ละก็ TRY TO REMEMBER นะครับ พยายามนึกถึงเรื่องราวที่แสนหวานในอดีตสมัยที่ยังเป็นหนุ่มแน่นอยู่ และทุกอย่างยังแข็งขัน เพราะฉะนั้น เรื่องของจำนวนครั้งนี้ มันขึ้นกับวัย!! และยังขึ้นกับการใช้ชีวิตประจำวันด้วยว่าสิ้นเปลืองแค่ไหน ถ้านอนดึก ดื่มเหล้า สูบบุหรี่จัด ไม่นานน้องชายก็เป็นมะเขือเผา นกเขาหลับ ไม่สามารถใช้การได้ ทำแต่พอเหมาะสมกับสภาพร่างกายก็พอครับ และอย่าหมกมุ่นมากไปเดี๋ยวเสียการเรียนการงาน 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์ ก็น่าจะเป็นทางสายกลางที่เหมาะสมกับยุคสมัย ต้องทำแล้วสบายคลายเครียดนะครับ ถ้ายิ่งทำแล้วยิ่งเครียดละก็ อย่าทำดีกว่า แต่งงานแล้วทำได้ไหม? ได้แน่นอน ไม่เชื่อลองผลัดกันช่วยเหลือกันซิครับ อาจจะได้อะไรๆ ที่เคยขาดหายไปคืนมา หรือเกิดแปลกใหม่ทำให้มีอารมณ์มากขึ้นก็ได้ ของแบบนี้ ไม่ลองไม่รู้ บางคนใช้เป็นบทเล้าโลม หรือ FOREPLAY ที่เรียกอารมณ์เสน่หาได้เป็นอย่างดี เชื่อไหมว่า ผู้ชายรายที่อารมณ์ห่อเหี่ยว พอเห็นสาวคนรักช่วยเหลือตนเองให้ดู กลับมีอารมณ์คักคักขึ้นมาทีเดียว เพียงแต่ต้องเปิดไฟให้สลัวๆ นะครับอย่าปล่อยให้เห็นโจ่งแจ้ง มันไม่เร้าใจ แล้วข่าวลือต่างๆ เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองล่ะ ? เชื่อได้ไหม เชื่อได้ครับ...เชื่อได้ว่าเป็นข่าวลือ คือไม่เป็นความจริง เชื่อไหมครับ ว่าถ้าจะเขียนเรื่องข่าวลือเกี่ยวกับการบริการตนเองแล้วละก็สามารถเขียนได้เป็นสิบหน้ากระดาษทีเดียว แต่จะไม่เขียน...เพราะเป็นเรื่องเท็จ ข้อเท็จจริงก็คือ ถ้าคุณทำอย่าง "เหมาะสม" แล้วละก็ ไม่มีอันตรายอะไร ซ้ำยังเป็นทางออกที่ทำได้โดยไม่ต้องเก็บกดอีกด้วย ทีนี้ "เหมาะสม" น่ะ เป็นอย่างไร...เป็นศาสตร์ในการมีความสุขด้วยตนเองอย่างไรเล่าครับเมื่อ : 9 ก.พ. 48 21:08:03
ที่มา: www.bkkplaza.com
โดย : Admin