ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ลพบุรี สระบุรี

 
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ลพบุรี สระบุรี

ทุ่งทานตะวัน
ทุ่งทานตะวัน
ทุ่งทานตะวัน
ทุ่งทานตะวัน
ทุ่งทานตะวัน          เมื่อเข้าฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน 2551 ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสสีเหลืองอร่ามของดอกทานตะวันสุดสายตาท่ามกลางท้องฟ้าสดใสและบรรยากาศที่หนาวเย็นยามเช้าอันน่าประทับใจ 

          สำหรับในปีนี้เกษตรกรจังหวัด ลพบุรี และสระบุรี ได้ทยอยปลูกทานตะวันเพื่อจะได้ผลิดอกบานให้ชมต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหลายเดือนในหลายอำเภอของทั้งสองจังหวัด สามารถไปเที่ยวชมดอกทานตะวันกำลังบานตามตารางเวลา ดังนี้

จุดที่
สถานที่
พื้นที่รวม (ไร่)
ช่วงเวลาที่ดอกบาน
1

 

ตำบลคลองเกตุ  อำเภอโคกสำโรง

 

300

 

กลางเดือนพฤศจิกายน 2551

2

 

ตำบลเกาะแก้ว  อำเภอโคกสำโรง

 

4,100

 

ปลายเดือนพฤศจิกายน 2551

3

 

ตำบลหนองแขม  อำเภอโคกสำโรง

 

3,150

 

ปลายเดือนพฤศจิกายน 2551

4

 

ตำบลสะแกราบ  อำเภอโคกสำโรง

 

1,114

 

ปลายเดือนพฤศจิกายน 2551

5

 

ตำบลวังจั่น   อำเภอโคกสำโรง

 

185

 

ปลายเดือนพฤศจิกายน 2551

6

 

ตำบลวังเพลิง  อำเภอโคกสำโรง

 

300

 

ต้นเดือนธันวาคม 2551

7

 

ตำบลชอนน้อย  อำเภอพัฒนานิคม

 

1,000

 

กลางเดือนธันวาคม  2551

8

 

ตำบลพัฒนานิคม  อำเภอพัฒนานิคม

 

2,000

 

ต้นเดือนธันวาคม 2551

9

 

ตำบลหนองบัว  อำเภอพัฒนานิคม

 

1,000

 

ต้นเดือนธันวาคม 2551

10

 

ตำบลดีลัง  อำเภอพัฒนานิคม

 

300

 

ปลายเดือนธันวาคม  2551

11

 

ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม

 

500

 

ต้นเดือนธันวาคม 2551

12

 

ตำบลน้ำสุด  อำเภอพัฒนานิคม

 

400

 

กลางเดือนธันวาคม  2551

13

 

ตำบลห้วยขุนราม  อำเภอพัฒนานิคม

 

500

 

กลางเดือนธันวาคม  2551

14

 

ตำบลคลองเกตุ  อำเภอชัยบาดาล

 

2,150

 

ปลายเดือนพฤศจิกายน 2551

15

 

ซอย26 อำเภอพัฒนานิคม ถนน3017
ก่อนถึงเขื่อนฯ 2  กิโลเมตร

 

20

 

30 ตุลาคม- 9 พฤศจิกายน 2551

16

 

ซอย12 อำเภอพัฒนานิคม ถนน21 ก่อนถึงปั๊มบางจากและสี่แยก ซอย12 ซ้ายมือ

 

21

 

1-10 พฤศจิกายน 2551

17

 

ซอย15-16 อำเภอพัฒนานิคม
ถนนหมายเลข 3017

 

20

 

5-13 พฤศจิกายน 2551
28 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม 2551
5-13 ธันวาคม 2551
17-26 ธันวาคม 2551

18

 

เลยฟาร์มผึ้ง เลี้ยวซ้าย ทางเข้าโคกสลุงอยู่ขวามือ

 

20

 

3-10 พฤศจิกายน 2551จุดท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน จังหวัดสระบุรี

จุดที่
สถานที่
พื้นที่รวม (ไร่)
ช่วงเวลาที่ดอกบาน
1

 

อำเภอแก่งคอย

 

660

 

9-16   พฤศจิกายน 2551

2

 

หมู่ที่ 5 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย

 

90

 

22-30 พฤศจิกายน 2551

3

 

หมู่ที่ 6 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย

 

570

 

22-30 พฤศจิกายน 2551

4

 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ

 

220

 

13  ธันวาคม 2551

5

 

หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

 

90

 

4-16   ธันวาคม 2551

6

 

อำเภอพระพุทธบาท

 

2,555

 

พฤศจิกายน 2551

7

 

หมู่ที่ 1 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท

 

60

 

พฤศจิกายน-ธันวาคม2551

8

 

หมู่ที่ 2 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท

 

180

 

พฤศจิกายน-ธันวาคม2551

9

 

หมู่ที่ 3 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท

 

230

 

พฤศจิกายน-ธันวาคม2551

10

 

หมู่ที่ 6 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท

 

963

 

พฤศจิกายน-ธันวาคม2551

11

 

หมู่ที่ 7 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท

 

82

 

พฤศจิกายน-ธันวาคม2551

12

 

หมู่ที่ 2 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท

 

120

 

พฤศจิกายน-ธันวาคม2551

13

 

หมู่ที่ 3 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท

 

140

 

พฤศจิกายน-ธันวาคม2551

14

 

หมู่ที่ 4 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท

 

630

 

พฤศจิกายน-ธันวาคม2551

15

 

หมู่ที่ 5 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท

 

80

 

พฤศจิกายน-ธันวาคม2551

16

 

หมู่ที่ 6 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท

 

70

 

พฤศจิกายน-ธันวาคม2551

17

 

หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน

 

500

 

3-15 ธันวาคม 2551

18

 

อบต.แสลงพัน  อำเภอวังม่วง

 

200

 

1-10 ธันวาคม 2551

19

 

บริษัทอาหารสยาม ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง

 

200

 

1-10 ธันวาคม 2551

20

 

แยกเลี่ยงเมือง  อำเภอวังม่วง

 

148

 

1-10 ธันวาคม 2551

21

 

ภูฟ้าป่าสักรีสอร์ท  อำเภอวังม่วง

 

102

 

1-10 ธันวาคม 2551

22

 

หมู่ที่ 5 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก

 

250

 

28 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม2551

23

 

หมู่ที่ 7 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก

 

280

 

30 พฤศจิกายน-30 ธันวาคม2551

24

 

หมู่ที่ 4 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก

 

70

 

19-26 ธันวาคม 2551

25

 

หมู่ที่ 9 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก

 

50

 

29 ธันวาคม2551-30 มกราคม2552

26

 

อำเภอหนองแค

 

120

 

10 มกราคม 2551

27

 

หมู่ที่ 2,8 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค

 

100

 

12-20 กุมภาพันธ์ 2552

เมื่อ : 29 พ.ย. 51 9:58:48
ที่มา: http://www.kapook.com
โดย : porjai