สวยเฉิดฉาย...เปล่งประกายจากข้างใน

 
สวยเฉิดฉาย...เปล่งประกายจากข้างใน


Look Good, Feel Good สวยเฉิดฉาย...เปล่งประกายจากข้างใน (First  Magazine)

          ความ ลงตัวที่สุดของมนุษย์คนหนึ่ง ไม่มีอะไรเกินไปกว่า "สวยนอก...สุขใน" เพราะทั้งสองพลังนี้จะประสานให้คนคนหนึ่งเปล่งประกายเฉิดฉาย งดงามทุกอิริยาบถ และมีอุปนิสัยดี มีความสุขในตัวเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี จนเป็นที่รัก ที่ชื่นชมของคนทุกคน

          สิ่งเหล่านี้ต้องค่อยๆ สร้างค่ะ  เพราะคนทุกคนแท้จริงเหมือนอัญมณีที่ต้องได้รับการเจียระไน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนอื่นๆ ซึ่งเขาจะประจักษ์ในคุณค่าที่เรามีอยู่อย่างแท้จริง

          ตัว เราทุกคนนี่เองค่ะ ที่เป็นช่างเจียระไนชั้นดี  ขอเพียงมีสายตาอันแหลมคมเพียงพอที่จะเห็นเหลี่ยมมุมซึ่งต้องสร้าง  บางข้อบางอย่าง ขออนุญาตแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะ

1. มีหลักยึดที่ยิ่งใหญ่ในตัวเอง

          คนทุกคนต้องมีความนับถือตัวเอง (Self-esteem)  คนที่นับถือตัวเองจะไม่ยอมทำสิ่งที่จะนำความเสื่อมเสียมาให้ ไม่ไหลไปทางต่ำ ไม่กระทำสิ่งที่ผิดกฏเกณฑ์ กฎหมาย และหลักจริยธรรม  พอมีหลักนี้เป็นหลักประจำตน ประจำใจ และใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้ว  ก็ไม่มีทางทำสิ่งที่เสื่อม ไม่เดินตามใครไปในทางเสื่อม ไม่ยอมให้ถูกชักจูงไปสู่ความเสื่อม  นับเป็นหลักที่แข็งแรงที่สุดที่ช่วยค้ำจุนชีวิตและการใช้ชีวิต ชนิดแหงนหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้าไม่อายดิน

2. มีหัวใจเครื่องหมายบวก

          เมื่อมีหลักที่แข็งแรงในตัวเองแล้ว ก็มาสร้างใจที่ดี ที่แข็งแรงด้วย  ใจที่ดีก็คือใจที่มีความสุขหล่อเลี้ยง  มีความสุขใจในตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกมากนัก  มีความสุขง่าย เป็นทุกข์ยาก แจ่มใสมากกว่าขุ่นมัว สดชื่นมากกว่าหดหู่ หม่นหมอง เข้าใจมากกว่าฉุนเฉียวหรือถือโกรธเขาไปทั่ว  ใจที่ดีคือใจที่มีเครื่องหมายบวก มองตัวเองเป็นบวก และมองคนอื่นเป็นบวก  ในด้านดีๆ ของตนเองและคนอื่นเป็นเครื่องชักนำไปสู่การพัฒนาแล้วแก้ไขสิ่งที่ยังพร่อง หรือขาดตามมา

3. มีวาจาสุจริต

          เป็นคนรู้จักพูดและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  คือ พูดอย่างคนที่ไตร่ตรองแล้ว รู้ว่าสิ่งใดควรพูด สิ่งใดควรงดเว้น  รู้ว่าจะต้องพูดอย่างไร สั้นหรือยาว มากหรือน้อย รู้ที่จะใช้น้ำเสียงให้น่าฟัง ฉะฉาน อ่อนหวาน ชัดเจน ลำดับความไม่สับสน เลือกใช้คำที่คิดแล้วว่าคนฟังจะเข้าใจ ไม่ข่ม ไม่ขู่ พูดแต่ความจริง ไม่ปรุงแต่ง ไม่ปกปิด ไม่บิดผัน

4. มีสุขภาพดี

          คนจะดูดีได้ ต้องแข็งแรงทั้งภายนอก-ภายใน คือ มีคุณธรรมที่แข็งแรง มีจิตใจสูง มีความความอายต่อบาป มีใจใฝ่กุศล แล้วยังต้องมีสุขภาพที่ดีด้วย  เพราะสุขภาพที่ดีเป็นต้นทุนของความผุดผาดและความเปล่งปลั่ง เป็นพื้นฐานของรูปร่างที่สมส่วนและการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว สมองที่ปลอดโปร่ง ความคิดที่เฉียบคม

5. มีรสนิยมและมารยาทสังคม

          รู้จักแต่งกายให้ดี เข้ากับตนเอง เข้ากับสังคม เข้ากับยุคสมัย  ทั้งยังต้องรู้มารยาทในการเข้าสังคมด้วย  นั่นหมายถึงต้องเป็นคนที่รู้กาลเทศะ รู้จักเจรจาพาที รู้จักวิธีผูกมิตรและจูงใจคน รู้จักวางตนให้น่าชื่นชมและเปี่ยมเสน่ห์

          ทั้งหมดนี้ เมื่อไปรวมกับการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  ย่อมทำให้ทุกๆ วันจะเป็นวันที่คุณใส่ใจ จะทำให้ดีที่สุด เหมาะที่สุด งามที่สุด เพื่ออนาคตดีๆ ที่รออยู่ และเป็นคน "งามนอก-งามใน"


เมื่อ : 28 ก.พ. 52 19:02:12
ที่มา: www.kapook.com
โดย : kura