เรียนอย่างไรให้เข้าใจ

 
เรียนอย่างไรให้เข้าใจ

นักเรียนนักศึกษาที่ยังอยู่ในวัยเรียน ลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ดู จะได้เรียนอย่างเข้าใจมากขึ้นค่ะ

 อ่านหนังสือก่อนเข้าเรียน

          ทำความเข้าใจกับเนื้อหาคร่าวๆ อาจเลคเชอร์ในส่วนที่ยังไม่เข้าใจไว้ แล้วตั้งใจฟังเมื่ออาจารย์สอน จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาเร็วขึ้น การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเรียน จะเรียนรู้ได้ดีกว่านั่งฟังอาจารย์อย่างเดียว

 เข้าเรียนทุกวิชาและตั้งใจเรียนให้เต็มที่

          เพราะจะจับทิศทางได้ว่า สิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญที่อาจารย์เน้นย้ำ และจดเลคเชอร์ตามด้วยภาษาตัวเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อต้องกลับไปทบทวน

 เก็บรายละเอียดเนื้อหาที่อาจารย์สอน 

          หากไม่เข้าใจประเด็นไหนควรถามให้เข้าใจ อย่าปล่อยให้ผ่านไป เพราะจะเป็นการสะสมและอาจเกี่ยวโยงกับเนื้อหาส่วนอื่นๆ

 อย่าท่องอย่างเดียว

          แต่ควรทำความเข้าใจกับวิชาที่เรียน ทบทวนครั้งแรกโดยอ่านเนื้อหาทั้งหมด ต่อมาอ่านแบบจัดระบบอีกครั้ง เลคเชอร์เป็นแผนผัง เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการทบทวน

 ฝึกทำโจทย์สม่ำเสมอ

          ในวิชาคำนวณอย่างคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์ โดยศึกษาสูตร นิยาม คำจำกัดความต่างๆ ให้เข้าใจ แล้วหมั่นทำแบบฝึกหัด จะช่วยให้เห็นความหลากหลายของโจทย์ และกระตุ้นวิธีคิดคำตอบ ช่วยเพิ่มทักษะการคำนวณได้ดี

          การเรียนให้เข้าใจ สิ่งสำคัญต้องมีความรับผิดชอบ ขณะเดียวกันไม่ควรเครียดจนเกินไป แต่ควรแบ่งเวลาทำกิจกรรมอื่นๆ บ้าง

 
เมื่อ : 19 มี.ค. 52 18:04:56
ที่มา: http://www.kapook.com
โดย : kura