ปัญญาคนดีขีดสุด อายุ 22 ปี เริ่มเสื่อมตอน อายุ 27 ปี

 
ปัญญาคนดีขีดสุด อายุ 22 ปี เริ่มเสื่อมตอน อายุ 27 ปี

ปัญญาดีขีดสุดอายุ22ปี เริ่มบ่ายหัวลงเรื่อยมา ตั้งแต่อายุได้ 27 ปี 


          นักวิชาการพบสติปัญญาคนเราจะเพิ่มพูนถึงขีดสุดเมื่ออายุ 22 ปี และจะเริ่มเสื่อมถอยตั้งแต่อายุ 27 ปี เป็นเครื่องแสดงของการเริ่มต้นของความแก่ชรา เป็นต้นมา

          ศาสตราจารย์ทิโมธี่ ศอล์ทเฮาส์ มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียของอเมริกา ได้พบในการศึกษาว่า การคิดหาเหตุผล ความฉับไวของความคิด และการหลับตามองเห็นมโนภาพของเรา จะเริ่มเสื่อมถอยตั้งแต่ปลายช่วงอายุ 20 ด้วยเหตุนี้ การคิดที่จะชะลอหรือหน่วงเหนี่ยวความแก่ชราไว้ จึงควรจะต้องลงมือเสียแต่เนิ่นๆ

          อาจารย์ทิโมธี่ ได้ศึกษาด้วยการทดสอบกับผู้ที่แข็งแรงดี อายุระหว่าง 18-60 ปี จำนวน 2,000 คน เป็นเวลานาน 7 ปี ด้วยการทายปริศนา ให้รำลึกถ้อยคำและรายละเอียดในเรื่องต่างๆ เขาได้พบในแบบทดสอบ 9 ใน 12 แบบว่า สติปัญญาคนเราจะขึ้นถึงขีดสุด เมื่ออายุ 22 ปี และอายุแรกที่ส่อให้เห็นว่าความเสื่อมได้เริ่มขึ้นเมื่อ 27 ปี

          ในการทดสอบความรู้ที่ต้องสะสมเพิ่มพูน อย่างเช่น การทดสอบในคำศัพท์ ข้อมูลทั่วไป จะยังคงเพิ่มพูนมากขึ้นต่อมาได้จนกระทั่งอายุ 60 ปี
เมื่อ : 20 มี.ค. 52 18:16:39
ที่มา: http://www.kapook.com
โดย : kura