อย่าเลี้ยงลูกชายให้กลายเป็นลูกสาว

 
อย่าเลี้ยงลูกชายให้กลายเป็นลูกสาว

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศจากชายเป็นหญิง เกิดจากสาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการที่เกิดมาโดยมีฮอร์โมนเพศหญิงมากเกินไป ซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากมาก หรือการเลี้ยงดูในวัยเด็กอย่างผิด ๆ แต่สาเหตุประการหลังนี้สามารถแก้ไขได้ไม่ยากนักหากเริ่มต้นตั้งแต่ในวัยเด็ก นักวิชาการด้านพฤติกรรมเด็กยืนยันว่า เราสามารถช่วยสอนลูกในเรื่องการพัฒนาและแยกแยะบทบาททางเพศได้ แต่จะต้องเริ่มกันตั้งแต่ยังอายุน้อย ๆ ถ้าจะระบุกันให้ชัดเจนก็คือ จะต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่ลูกเริ่มมีสังคมไม่ว่าจะเป็นตอนที่เข้าโรงเรียนอนุบาล หรือตอนที่ถูกเลี้ยงดูรวมกับพวกพี่น้องหรือญาติ ๆ ด้วยกัน เพราะในช่วงเวลานี้ เด็ก ๆ จะสังเกตและเปรียบเทียบพฤติกรรมของตนเองกับเด็กอื่น ๆ แล้วผสมผสานจนกลายเป็นนิสัยและพฤติกรรมส่วนตัวของตนเอง หากไม่มีการดูแลควบคุมที่ดีจากพ่อแม่ พัฒนาการที่ว่านี้อาจผิดเพี้ยนไปจากพฤติกรรมเด็กชายตามปกติจนกลายเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หนทางที่จะแก้ไขปัญหานี้ก็คือ พยายามให้ความใกล้ชิดกับพวกเขาให้มากที่สุด โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่เด็กกำลังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจพยายามชี้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขา ว่าเด็กผู้ชายควรทำตัวอย่างไร เด็กผู้หญิงทำตัวอย่างไร ทำตัวให้เขาดูเป็นตัวอย่าง หรือหาตัวอย่างจากดารา นักร้องหรือใครก็ตามที่เขาชื่นชอบ รวมทั้งเฝ้าคอยติดตามความเปลี่ยนแปลงของเขาอยู่เป็นระยะ ๆ การให้ความใกล้ชิด ทุ่มเทเวลาและความรักให้กับลูกเป็นวิธีที่ดีที่สุดและง่ายที่สุด ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ไม่มีวิธีอื่น ๆ ใดอีกที่ดีกว่านี้ ลูกคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเป็นพ่อแม่การทุ่มเทเวลาทั้งหมดที่มีและความรักให้แก่เขาคือสิ่งที่พ่อแม่ทุก ๆ คนต้องกระทำโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น


รายการสาระแน[31ตุลาคม53]1   รายการสาระแน[31ตุลาคม53]1

  ดู ละคร: 2167 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:18:00
 
รายการสาระแน[31ตุลาคม53]2   รายการสาระแน[31ตุลาคม53]2

  ดู ละคร: 1856 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:19:00
 
รายการสาระแน[7พฤศจิกายน53]1   รายการสาระแน[7พฤศจิกายน53]1

  ดู ละคร: 1940 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:19:00
 
รายการสาระแน[7พฤศจิกายน53]2   รายการสาระแน[7พฤศจิกายน53]2

  ดู ละคร: 1837 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:20:00
 
รายการสาระแน[21พฤศจิกายน53]1   รายการสาระแน[21พฤศจิกายน53]1

  ดู ละคร: 1857 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:20:00
 
รายการสาระแน[21พฤศจิกายน53]2   รายการสาระแน[21พฤศจิกายน53]2

  ดู ละคร: 1787 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:21:00
 
รายการสาระแน[28พฤศจิกายน53]1   รายการสาระแน[28พฤศจิกายน53]1

  ดู ละคร: 2019 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:21:00
 
รายการสาระแน[28พฤศจิกายน53]2   รายการสาระแน[28พฤศจิกายน53]2

  ดู ละคร: 1706 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:21:00
 
รายการสาระแน[28พฤศจิกายน53]3   รายการสาระแน[28พฤศจิกายน53]3

  ดู ละคร: 1767 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:22:00
 
รายการสาระแน[28พฤศจิกายน53]4   รายการสาระแน[28พฤศจิกายน53]4

  ดู ละคร: 1840 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:22:00
 
รายการสาระแน[5ธันวาคม53]1   รายการสาระแน[5ธันวาคม53]1

  ดู ละคร: 1861 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:22:00
 
รายการสาระแน[5ธันวาคม53]2   รายการสาระแน[5ธันวาคม53]2

  ดู ละคร: 1762 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:23:00
 
รายการสาระแน[5ธันวาคม53]3   รายการสาระแน[5ธันวาคม53]3

  ดู ละคร: 1814 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:23:00
 
รายการสาระแน[5ธันวาคม53]4   รายการสาระแน[5ธันวาคม53]4

  ดู ละคร: 1844 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:23:00
 
รายการสาระแน[12ธันวาคม53]1   รายการสาระแน[12ธันวาคม53]1

  ดู ละคร: 2101 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:24:00
 
รายการสาระแน[12ธันวาคม53]2   รายการสาระแน[12ธันวาคม53]2

  ดู ละคร: 1911 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:24:00
 
รายการสาระแน[12ธันวาคม53]3   รายการสาระแน[12ธันวาคม53]3

  ดู ละคร: 1771 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:24:00
 
รายการสาระแน[12ธันวาคม53]4   รายการสาระแน[12ธันวาคม53]4

  ดู ละคร: 1715 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:24:00
 
รายการสาระแน[19ธันวาคม53]1   รายการสาระแน[19ธันวาคม53]1

  ดู ละคร: 1948 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:25:00
 
รายการสาระแน[19ธันวาคม53]2   รายการสาระแน[19ธันวาคม53]2

  ดู ละคร: 1821 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 11:25:00
 
รายการสาระแน[26ธันวาคม53]1   รายการสาระแน[26ธันวาคม53]1

  ดู ละคร: 1911 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/1/2554 10:47:00
 
รายการสาระแน[26ธันวาคม53]2   รายการสาระแน[26ธันวาคม53]2

  ดู ละคร: 1977 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/1/2554 10:47:00
 
รายการสาระแน[2มกราคม54]1   รายการสาระแน[2มกราคม54]1

  ดู ละคร: 2231 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/1/2554 10:48:00
 
รายการสาระแน[2มกราคม54]2   รายการสาระแน[2มกราคม54]2

  ดู ละคร: 2296 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/1/2554 10:48:00
 
รายการสาระแน[16มกราคม54]1   รายการสาระแน[16มกราคม54]1

  ดู ละคร: 2254 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/1/2554 17:35:00
 
รายการสาระแน[16มกราคม54]2   รายการสาระแน[16มกราคม54]2

  ดู ละคร: 1968 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/1/2554 17:35:00
 
รายการสาระแน[16มกราคม54]3   รายการสาระแน[16มกราคม54]3

  ดู ละคร: 1944 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/1/2554 17:36:00
 
รายการสาระแน[23มกราคม54]1   รายการสาระแน[23มกราคม54]1

  ดู ละคร: 2534 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/1/2554 17:36:00
 
รายการสาระแน[23มกราคม54]2   รายการสาระแน[23มกราคม54]2

  ดู ละคร: 2245 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/1/2554 17:36:00
 
รายการสาระแน[30มกราคม54]1   รายการสาระแน[30มกราคม54]1

  ดู ละคร: 2105 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/2/2554 20:01:00
 
รายการสาระแน[30มกราคม54]2   รายการสาระแน[30มกราคม54]2

  ดู ละคร: 1978 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/2/2554 20:01:00
 
สาระแนโชว์  10 กรกฎาคม 2554 (1/4)   สาระแนโชว์ 10 กรกฎาคม 2554 (1/4)

  ดู ละคร: 1179 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/7/2554 15:20:00
 
สาระแนโชว์  10 กรกฎาคม 2554 (2/4)   สาระแนโชว์ 10 กรกฎาคม 2554 (2/4)

  ดู ละคร: 1237 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/7/2554 15:21:00
 
สาระแนโชว์  10 กรกฎาคม 2554 (3/4)   สาระแนโชว์ 10 กรกฎาคม 2554 (3/4)

  ดู ละคร: 1121 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/7/2554 15:21:00
 
สาระแนโชว์  10 กรกฎาคม 2554 (4/4)   สาระแนโชว์ 10 กรกฎาคม 2554 (4/4)

  ดู ละคร: 1162 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/7/2554 15:21:00
 
สาระแนโชว์  17 กรกฎาคม 2554 (1/3)   สาระแนโชว์ 17 กรกฎาคม 2554 (1/3)

  ดู ละคร: 1195 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/7/2554 15:23:00
 
สาระแนโชว์  17 กรกฎาคม 2554 (2/3)   สาระแนโชว์ 17 กรกฎาคม 2554 (2/3)

  ดู ละคร: 1203 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/7/2554 15:23:00
 
สาระแนโชว์  17 กรกฎาคม 2554 (3/3)   สาระแนโชว์ 17 กรกฎาคม 2554 (3/3)

  ดู ละคร: 1225 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/7/2554 15:23:00
 
สาระแนโชว์  24 กรกฎาคม 2554 (1/3)   สาระแนโชว์ 24 กรกฎาคม 2554 (1/3)

  ดู ละคร: 1426 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/7/2554 15:24:00
 
สาระแนโชว์  24 กรกฎาคม 2554 (2/3)   สาระแนโชว์ 24 กรกฎาคม 2554 (2/3)

  ดู ละคร: 1375 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/7/2554 15:25:00
 
สาระแนโชว์  24 กรกฎาคม 2554 (3/3)   สาระแนโชว์ 24 กรกฎาคม 2554 (3/3)

  ดู ละคร: 1351 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/7/2554 15:25:00
 
สาระแนโชว์ 31กรกฎาคม 2554 (1/2)   สาระแนโชว์ 31กรกฎาคม 2554 (1/2)

  ดู ละคร: 1313 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 1/8/2554 15:24:00
 
สาระแนโชว์ 31 กรกฎาคม 2554 (2/2)   สาระแนโชว์ 31 กรกฎาคม 2554 (2/2)

  ดู ละคร: 1367 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 1/8/2554 15:25:00
 
สาระแนโชว์ 7 สิงหาคม 2554 (1/2)   สาระแนโชว์ 7 สิงหาคม 2554 (1/2)

  ดู ละคร: 1209 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 9/8/2554 23:49:00
 
สาระแนโชว์ 7 สิงหาคม 2554 (2/2)   สาระแนโชว์ 7 สิงหาคม 2554 (2/2)

  ดู ละคร: 1109 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 9/8/2554 23:50:00
 
สาระแนโชว์ วันที่ 14 สิงหาคม 2554 (1/3)   สาระแนโชว์ วันที่ 14 สิงหาคม 2554 (1/3)

  ดู ละคร: 1366 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 22:18:00
 
สาระแนโชว์ วันที่ 14 สิงหาคม 2554 (2/3)   สาระแนโชว์ วันที่ 14 สิงหาคม 2554 (2/3)

  ดู ละคร: 1372 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 22:18:00
 
สาระแนโชว์ วันที่ 14 สิงหาคม 2554 (3/3)   สาระแนโชว์ วันที่ 14 สิงหาคม 2554 (3/3)

  ดู ละคร: 1177 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 22:18:00
 
สาระแนโชว์ วันที่ 21 สิงหาคม 2554 (1/3)   สาระแนโชว์ วันที่ 21 สิงหาคม 2554 (1/3)

  ดู ละคร: 1204 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/8/2554 0:22:00
 
สาระแนโชว์ วันที่ 21 สิงหาคม 2554 (2/3)   สาระแนโชว์ วันที่ 21 สิงหาคม 2554 (2/3)

  ดู ละคร: 1137 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/8/2554 0:23:00
 
สาระแนโชว์ วันที่ 21 สิงหาคม 2554 (3/3)   สาระแนโชว์ วันที่ 21 สิงหาคม 2554 (3/3)

  ดู ละคร: 1081 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/8/2554 0:23:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 28 สิงหาคม 2554 (1/3)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 28 สิงหาคม 2554 (1/3)

  ดู ละคร: 994 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 1:09:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 28 สิงหาคม 2554 (2/3)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 28 สิงหาคม 2554 (2/3)

  ดู ละคร: 1208 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 1:10:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 28 สิงหาคม 2554 (3/3)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 28 สิงหาคม 2554 (3/3)

  ดู ละคร: 1023 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 1:10:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 4 กันยายน 2554 (1/3)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 4 กันยายน 2554 (1/3)

  ดู ละคร: 1035 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 23:05:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 4 กันยายน 2554 (2/3)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 4 กันยายน 2554 (2/3)

  ดู ละคร: 1205 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 23:06:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 4 กันยายน 2554 (3/3)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 4 กันยายน 2554 (3/3)

  ดู ละคร: 1064 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 23:07:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 11 กันยายน 2554 (1/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 11 กันยายน 2554 (1/2)

  ดู ละคร: 1102 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/9/2554 21:31:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 11 กันยายน 2554 (2/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 11 กันยายน 2554 (2/2)

  ดู ละคร: 1272 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/9/2554 21:31:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 18 กันยายน 2554 (1/3)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 18 กันยายน 2554 (1/3)

  ดู ละคร: 739 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/10/2554 18:02:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 18 กันยายน 2554 (2/3)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 18 กันยายน 2554 (2/3)

  ดู ละคร: 705 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/10/2554 18:03:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 18 กันยายน 2554 (3/3)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 18 กันยายน 2554 (3/3)

  ดู ละคร: 741 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/10/2554 18:03:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 25 กันยายน 2554 (1/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 25 กันยายน 2554 (1/2)

  ดู ละคร: 707 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/10/2554 18:04:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 25 กันยายน 2554 (2/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 25 กันยายน 2554 (2/2)

  ดู ละคร: 741 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/10/2554 18:04:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 2 ตุลาคม 2554 (1/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 2 ตุลาคม 2554 (1/2)

  ดู ละคร: 653 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/10/2554 18:05:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 2 ตุลาคม 2554 (2/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 2 ตุลาคม 2554 (2/2)

  ดู ละคร: 694 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/10/2554 18:05:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 9 ตุลาคม 2554 (1/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 9 ตุลาคม 2554 (1/2)

  ดู ละคร: 692 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/10/2554 18:06:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 9 ตุลาคม 2554 (2/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 9 ตุลาคม 2554 (2/2)

  ดู ละคร: 741 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/10/2554 18:06:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 16 ตุลาคม 2554 (1/3)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 16 ตุลาคม 2554 (1/3)

  ดู ละคร: 694 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/10/2554 18:07:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 16 ตุลาคม 2554 (2/3)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 16 ตุลาคม 2554 (2/3)

  ดู ละคร: 677 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/10/2554 18:07:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 16 ตุลาคม 2554 (3/3)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 16 ตุลาคม 2554 (3/3)

  ดู ละคร: 706 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/10/2554 18:08:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 23 ตุลาคม 2554 (1/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 23 ตุลาคม 2554 (1/2)

  ดู ละคร: 735 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/10/2554 18:08:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 23 ตุลาคม 2554 (2/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 23 ตุลาคม 2554 (2/2)

  ดู ละคร: 701 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/10/2554 18:09:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 30 ตุลาคม 2554 (1/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 30 ตุลาคม 2554 (1/2)

  ดู ละคร: 670 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/10/2554 22:32:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 30 ตุลาคม 2554 (2/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 30 ตุลาคม 2554 (2/2)

  ดู ละคร: 661 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/10/2554 22:32:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 (1/3)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 (1/3)

  ดู ละคร: 704 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/11/2554 23:45:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 (2/3)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 (2/3)

  ดู ละคร: 692 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/11/2554 23:46:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 (3/3)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 (3/3)

  ดู ละคร: 694 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/11/2554 23:46:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554

  ดู ละคร: 688 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/11/2554 23:47:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 (1/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 (1/2)

  ดู ละคร: 742 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/11/2554 22:40:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 (2/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 (2/2)

  ดู ละคร: 812 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/11/2554 22:40:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 (1/4)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 (1/4)

  ดู ละคร: 987 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 27/11/2554 21:10:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 (2/4)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 (2/4)

  ดู ละคร: 670 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 27/11/2554 21:10:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 (3/4)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 (3/4)

  ดู ละคร: 702 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 27/11/2554 21:11:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 (4/4)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 (4/4)

  ดู ละคร: 813 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 27/11/2554 21:11:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 4 ธันวาคม 2554 (1/4)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 4 ธันวาคม 2554 (1/4)

  ดู ละคร: 575 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/12/2554 23:16:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 4 ธันวาคม 2554 (2/4)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 4 ธันวาคม 2554 (2/4)

  ดู ละคร: 549 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/12/2554 23:16:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 4 ธันวาคม 2554 (3/4)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 4 ธันวาคม 2554 (3/4)

  ดู ละคร: 514 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/12/2554 23:17:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 4 ธันวาคม 2554 (4/4)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 4 ธันวาคม 2554 (4/4)

  ดู ละคร: 521 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/12/2554 23:17:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 11 ธันวาคม 2554 (1/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 11 ธันวาคม 2554 (1/2)

  ดู ละคร: 570 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/12/2554 23:18:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 11 ธันวาคม 2554 (2/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 11 ธันวาคม 2554 (2/2)

  ดู ละคร: 551 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/12/2554 23:18:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 18 ธันวาคม 2554 (1/4)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 18 ธันวาคม 2554 (1/4)

  ดู ละคร: 423 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:15:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 18 ธันวาคม 2554 (2/4)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 18 ธันวาคม 2554 (2/4)

  ดู ละคร: 424 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:15:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 18 ธันวาคม 2554 (3/4)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 18 ธันวาคม 2554 (3/4)

  ดู ละคร: 463 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:15:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 18 ธันวาคม 2554 (4/4)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 18 ธันวาคม 2554 (4/4)

  ดู ละคร: 410 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:16:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 25 ธันวาคม 2554 (1/3)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 25 ธันวาคม 2554 (1/3)

  ดู ละคร: 448 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:16:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 25 ธันวาคม 2554 (2/3)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 25 ธันวาคม 2554 (2/3)

  ดู ละคร: 373 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:17:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 25 ธันวาคม 2554 (3/3)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 25 ธันวาคม 2554 (3/3)

  ดู ละคร: 435 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:17:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 1 มกราคม 2555   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 1 มกราคม 2555

  ดู ละคร: 596 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:18:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 8 มกราคม 2555   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 8 มกราคม 2555

  ดู ละคร: 515 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:18:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 22 มกราคม 2555 (1/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 22 มกราคม 2555 (1/2)

  ดู ละคร: 402 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:19:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 22 มกราคม 2555 (2/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 22 มกราคม 2555 (2/2)

  ดู ละคร: 520 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:20:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 29 มกราคม 2555 (1/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 29 มกราคม 2555 (1/2)

  ดู ละคร: 455 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:20:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 29 มกราคม 2555 (2/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 29 มกราคม 2555 (2/2)

  ดู ละคร: 691 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:20:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555

  ดู ละคร: 614 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:21:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 (1/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 (1/2)

  ดู ละคร: 585 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:22:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 (2/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 (2/2)

  ดู ละคร: 649 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:22:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 (1/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 (1/2)

  ดู ละคร: 1053 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/3/2555 23:55:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 (2/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 (2/2)

  ดู ละคร: 1057 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/3/2555 23:55:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

  ดู ละคร: 1051 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/3/2555 23:56:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 4 มีนาคม 2555   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 4 มีนาคม 2555

  ดู ละคร: 1084 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/3/2555 23:57:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 11 มีนาคม 2555 (1/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 11 มีนาคม 2555 (1/2)

  ดู ละคร: 1117 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/3/2555 23:57:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 11 มีนาคม 2555 (2/2)   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 11 มีนาคม 2555 (2/2)

  ดู ละคร: 1096 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/3/2555 23:58:00
 
รายการสาระแนโชว์ วันที่ 25 มีนาคม 2555   รายการสาระแนโชว์ วันที่ 25 มีนาคม 2555

  ดู ละคร: 1255 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/3/2555 0:00:00
 

เมื่อ : 22 ส.ค. 49 0:07:45
ที่มา: http://www.tttonline.net/
โดย : WhAt