คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

 
คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

Christmas Greetings Wishing you a prosperous New Year! Christmas Greetings

ขออวยพรให้ท่านจงเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูตลอดปีใหม่

คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

Merry Christmas and Happy New Year

ขออวยพรให้ท่านได้พบแต่สิ่งที่ดีๆ

คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

Season’s Greetings– May love and laughter fill your life at Christmas and throughout the New Year.

เทศกาลแห่งการอวยพร ขออวยพรให้ความรัก และเสียงหัวเราะเติมเต็มชีวิตของคุณ ในวันคริสต์มาสตลอดไปถึงวันปีใหม่

คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

My wishes for Christmas: 1. Joy to the world 2. Good will toward men 3. Pizza on Earth!

 สิ่งที่ฉันปรารถนาในวันคริสต์มาสนี้ 1. คนทั่วโลกมีความสุข 2. ผู้คนอยู่กันอย่างสันติ 3.มีพิชซ่าให้กิน (โจ๊ก)

คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

Christmas Cold weather and warm feelings

คริสต์มาสอากาศที่เหน็บหนาวและความรู้ที่อบอุ่น

คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

Happy holidays! Wishing you all the joys of the season.
Happy holidays! ขออวยพรให้คุณมีความปีติยินดีตลอดทั้งปี

คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

Season's greetings. Our best to you during the holidays.
เทศกาลส่งความสุขนี้ขอส่งความปรารถนาดีจากเราถึงคุณ

คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

One of my favorite gifts is hearing from you.
Greetings of the season to you and yours.
ของขวัญลํ้าค่าคือการทราบข่าวคราวจากคุณเทศกาลแห่งอวยพรนี้จงเป็นของคุณและครอบครัว

คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

A hope for one world family. From ours to yours.
ปรารถนาให้โลกมีสันติ สำหรับครอบครัวคุณ ...จากเรา

คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

We wish you a holiday season that is filled with wonder and delight!
เราขออวยพรให้เทศกาลวันหยุดของคุณเติมเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และความเบิกบานใจ

คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

Happy New Year! Thinking of you as we begin anew.
สวัสดีปีใหม่คิดถึงคุณในปีใหม่นี้

คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

Greetings of the New Year. Wishing you all success in the next.
สวัสดีปีใหม่ขออวยพรให้ท่านจงประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งในปีใหม่นี้
A toast to the New Year. May all your resolutions
become completed projects.
ดื่มอวยพรฉลองปีใหม่ ขออวยพรให้สิ่งที่ท่านตั้งใจไว้จงสมหวัง

คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ
Tag : คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ คำอวยพรปีใหม่ บทความ คำอวยพร วันคริสต์มาส
เมื่อ : 14 ธ.ค. 52 20:30:50
ที่มา: http://iblog.siamhrm.com
โดย : Vipcream