เขื่อนอุบลรัตน์

 
เขื่อนอุบลรัตน์

เมื่อท่านเดินทางมาถึงเขื่อนอุบลรัตน์ ท่านจะรู้สึกสดชื่น เมื่อเห็นกระเช้าดอกไม้ประดับขนาดใหญ่ ทำด้วยไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัสดุท้องถิ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร สูง 4 เมตร 50 เซนติเมตร ภายในกระเช้า ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนเขื่อนอุบลรัตน์ สวนไม้ประดับนานาพรรณ ด้านซ้ายมือของประตูทางเข้า ท่านจะพบความสวยงามของพันธุ์ไม้นานนาพรรณใต้แนวสายส่ง ซึ่งได้รับการดูแลปรับปรุงให้สวยงามอยู่เสมอ สวนไม้วรรณคดี เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกในวรรณคดีไทย ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน มารวมไว้ในสวน ไม่ว่าจะเป็นลำดวน, สารภี, พิกุล, จำปี, จำปา, โมกข์หรือสุพรรณิการ์ ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปหันมาอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทยไทย และร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สันเขื่อนอุบลรัตน์ ที่บริเวณสันเขื่อนอุบลรัตน์ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพ ที่สวยงามตามธรรมชาติริมทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ พื้นที่ผิวน้ำประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร และกักเก็บน้ำได้จำนวน 2.263 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเดินผ่อนคลาย หรือวิ่งออกกำลังกายพร้อมสูดอากาศที่บริสุทธิ์ได้ที่สันเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีความยาว 885 เมตร สวนเขื่อนอุบลรัตน์ จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามของสวนป่าธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ ประกอบด้วยศาลาพักผ่อนริมน้ำพอง, ประติมากรรมรูปไดโนเสาร์, ประติมากรรมรูปดอกบัว, สระน้ำ, น้ำพุ, ลานอเนกประสงค์, สวนสุขภาพและซุ้มอาหารแบบพื้นบ้านอีสาน ประติมากรรมรูปไดโนเสาร์ นอกจากความร่มรื่นแล้ว ยังมีประติมากรรมรูปไดโนเสาร์ พันธุ์อะแพททอซอรัส ซึ่งเป็นพันธุ์กินพืช มีความสูงจากพื้นถึงหัว 12 เมตร ความสูงจากพื้นถึงหลัง 6 เมตร 70 เซนติเมตร ความยาวจากหัวจรดหาง 33 เมตร ลำตัวใหญ่ 4 เมตร วัดพระบาทภูพานคำ ตั้งอยู่บนไหล่เขาภูพานดำ อำเภออุบลรัตน์ มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่สีขาว ปางประทานพร สูงและงามเด่นเป็นสง่า นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาท สามารถเดินทางโดยรถยนต์หรือเดินขึ้นบันไดยาว 515 เมตร จำนวน 1,049 ขั้น เมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขา นมัสการพระพุทธรูปแล้ว ผู้ไปเที่ยวชมจะสามารถมองเห็นทิวทัศนือันสวยงามรอบๆเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งเหนืออ่างเก็บน้ำ และสายน้ำลำน้ำพองอันกว้างไกล ที่มาจาก http://www.pooyingnaka.comเมื่อ : 9 ธ.ค. 49 8:35:26
ที่มา: http://www.pooyingnaka.com
โดย : vipcream